Kursy

Fundacja Pro Caritate Gedanensis organizuje kursy:

 

1.      Kurs na wychowawców wypoczynku

 

 

 

Kursy organizowane są we współpracy z Caritas Archidiecezji Gdańskiej.

 

KURS NA WYCHOWAWCÓW WYPOCZYNKU

obejmuje 36 h zajęć (teoretycznych i praktycznych) i daje uprawnienia do pełnienia funkcji wychowawcy.

 

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

- mieć ukończone 18 lat,

- posiadać średnie wykształcenie potwierdzone stosownym dokumentem,

- posiadać predyspozycje do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą

Chętni, którzy spełniają powyższe warunki muszą wypełnić kartę uczestnika kursu (do pobrania poniżej) i odesłać ją na adres:cwgdansk@caritas.gda.pl 

 

Każde przyjęcie zgłoszenia na kurs będzie indywidualnie rozpatrywane.

 

Osoba, której uczestnictwo zostanie potwierdzone, zobowiązana jest do dostarczenia przed rozpoczęciem kursu:

- ksero dokumentu potwierdzającego średnie wykształcenie,

- dowodu wniesienia opłaty za kurs. (prosimy o wcześniejsze poinformowanie organizatora jeśli potrzebna jest Państwu faktura).

 

 

 


 

MIEJSCE KURSU:

Zespół Szkół Specjalnych nr 1

 

Stefana Batorego 26, 80-251 Gdańsk

Tel.   (058) 345 47 18

 

TERMINY NAJBLIŻSZYCH SZKOLEŃ:

 

20-23.05.2021

27-30.05.2021

10-13.06.2021

 

(przewidywana ilość uczestników 30 osób)

 

 

KOSZT KURSU: 140 zł

Wpłaty za udział w kursie należy dokonywać na konto:

Fundacja Pro Caritate Gedanensis,

ul. Sikorskiego 2A,

81-827 Sopot,

Bank Millenium 12 1160 2202 0000 0000 8088 2292

 

INFORMACJE:

Centrum Wolontariatu Caritas

 

Tel. 668 360 889

 

cwgdansk@caritas.gda.pl 

 

 

 

stat4u