Kursy

Fundacja Pro Caritate Gedanensis organizuje kursy:

 

1.      Kurs na wychowawców wypoczynku

2.      Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku

 

 

Kursy organizowane są we współpracy z Caritas Archidiecezji Gdańskiej.

 

KURS NA WYCHOWAWCÓW WYPOCZYNKU

obejmuje 36 h zajęć (teoretycznych i praktycznych) i daje uprawnienia do pełnienia funkcji wychowawcy.

 

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

- mieć ukończone 18 lat,

- posiadać średnie wykształcenie potwierdzone stosownym dokumentem,

- posiadać predyspozycje do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą

Chętni, którzy spełniają powyższe warunki muszą wypełnić kartę uczestnika kursu (do pobrania poniżej) i odesłać ją na adres:cwgdansk@caritas.pl 

 

Każde przyjęcie zgłoszenia na kurs będzie indywidualnie rozpatrywane.

 

Osoba, której uczestnictwo zostanie potwierdzone, zobowiązana jest do dostarczenia przed rozpoczęciem kursu:

- ksero dokumentu potwierdzającego średnie wykształcenie,

- dowodu wniesienia opłaty za kurs.

MIEJSCE KURSU:

Centrum Wolontariatu Caritas,

ul. Jesionowa 6A, Gdańsk Wrzeszcz

Tel.   (058) 345 47 18

 

TERMINY NAJBLIŻSZYCH SZKOLEŃ:

(przewidywana ilość uczestników 35 osób)

  • 18 - 21.05.2017
  • 08 - 11.06.2017
  • 22 - 25.06.2017

 

 

KOSZT KURSU: 140 zł

Wpłaty za udział w kursie należy dokonywać na konto:

Fundacja Pro Caritate Gedanensis,

ul. Sikorskiego 2A,

81-827 Sopot,

Bank Millenium 12 1160 2202 0000 0000 8088 2292

 

INFORMACJE:

 

Więcej informacji na temat kursów:

Centrum Wolontariatu Caritas

Tel. 58 345 47 18

cwgdansk@caritas.pl 

 

KURS INSTRUKTAŻOWY DLA KIEROWNIKOW WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

Obejmuje 10 h wykładów.

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

- średnie wykształcenie potwierdzone stosownym dokumentem,

- co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej potwierdzony odpowiednim dokumentem,

- predyspozycje do pełnienia funkcji kierowniczej.

 

Chętni, którzy spełniają powyższe warunki musza wypełnić kartę uczestnika (do pobrania poniżej) i odesłać ją na  adres: cwgdansk@caritas.pl

Każde przyjęcie zgłoszenia na kurs będzie indywidualnie rozpatrywane.

Osoba, której uczestnictwo zostanie potwierdzone, zobowiązana jest do dostarczenia przed rozpoczęciem kursu:

- ksera dokumentu potwierdzającego średnie wykształcenie,

- pisemnego potwierdzenia 3 letniego stażu pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej  

- dowodu wniesienia opłaty za kurs.

 

MIEJSCE KURSU:
Centrum Wolontariatu Caritas,
ul. Jesionowa 6A, Gdańsk Wrzeszcz
tel. (058) 345 47 18       

TERMINY:

 (przewidywana ilość uczestników 20 osób)

 

Rozpoczęcie kursu o godz. 08:00 (PROSIMY O PUNKTUALNOŚĆ!!!)

KOSZT KURSU: 120 zł

Wpłaty za udział w kursie należy dokonywać na konto:
Fundacja Pro Caritate Gedanensis,
ul. Sikorskiego 2A,
81-827 Sopot,
Bank Millenium 12 1160 2202 0000 0000 8088 2292

 

stat4u